2O11 here we come!

22 December 2010

Cana @ Sail

Hazal @ the WK - this is a shirt I bought for €1,00 and cut it on some places
Ja, 2O1O komt bijna tot haar einde, maar wat zijn de hoogte- en dieptepunten van dit jaar?
De leuke dingen die wij allemaal in 2O1O hebben meegemaakt:
De mooie WK-finale van Nederland, waarbij die oranje muizen op het museumplein samen voor één ploeg waren. Dat dit kleine kikkerlandje, wat een stip op de aardbol is, tweede is geworden! Dat Hazal haar jeugdjaren kon afsluiten en 18 werd. Dat wij alleen in ons ouderlijk huis thuis konden blijven en konden genieten in ons ‘eigen’ huis. Zelfstandig met zijn tweeën op vakantie gaan en het toch is gelukt. De mooie boten zien langs varen tijdens SAIL 2O1O. Cana die haar diploma had gehaald en daarmee haar droom voor mode volgt.Dat wij ons passie mochten meedelen met anderen op onze blog; Cana’s gevoel voor mode en Hazal’s liefde voor schrijven. Voor de nieuwe vriendschappen die wij hebben gesloten. En voor alle geluk en liefde dit jaar!

Elk jaar heeft ook zijn nadelen natuurlijk..:
Mama’s spoed operatie op vakantie, waardoor onze vakantie ten onder ging. De niet 1e plek op het WK, ondanks dat vele vuvuzela’s zich lieten horen. De vriendschappen die niet altijd blijft bestaan. De knieën van Hazal die niet stevig genoeg zijn. En alle minder leuke dingen je gewoon vergeet, omdat ze niet zo leuk genoeg waren!

Voor 2O11 heeft iedereen zijn eigen wens, en die van Hazal is het grootst: haar diploma halen!
Maar voordat wij het jaar 2O11 ingaan, wensen wij jullie fijne feestdagen en een gelukkig 2O11! En wees je voorzichtig met vuurwerk?!
Wie zien jullie graag terug op onze blog in 2O11

*Yes, 2O1O is almost at its end, but what are the highs and lows of this year?
The good things that we all have experienced in 2O1O:
The beautiful World Cup final in the Netherlands, where the orange mice became one team together on the Museumplein. That this little country, which is a spot on the globe, has become the second! Hazal how had closing her childhood  and became18. That we alone could stay in our parental home and enjoyed in our own home. Our independent travel on holiday how still succeeded. To see the beautiful boats sail droving by at SAIL 2O1O. Cana how has her diploma and therefore follow her dream for fashion.
To share our passion on our blog; Cana's fashion sense and Hazal's loves for writing. For the new friendships we have made. And for all the love and happiness this year!

Every year has its cons, of course ..:
Mama's emergency operation on holiday, when our vacation went under. Not have the first place at the World Cup, although many are vuvuzela's were hearded. The friendships that do not always contain. The knees of Hazal that isn’t strong enough. And all the less fun you just forget because they are not fun enough!

For 2O11 everyone has his own wishes and Hazal’s biggest is: her diploma.
But before we enter the year 2O11, we wish you a merry Christmas and a happy 2O11! And be careful with fireworks?!
We hope to see you back on our blog in 2O11!


XoXo from Cana and Hazal
Amsterdam (L)

1 comment:

Thanks for taking time to read Sisters and Sisters.
We appreciate every comment and hope to see you back!

With love,
Sisters and Sisters